История на Асоциацията

Асоциацията на българските частни пристанища и пристанищни терминали е регистрирана и основана като сдружение с нестопанска цел през 2006 година със седалище в град Варна.
Предметът на дейност на Асоциацията е създаването на условия и оказването на съдействие за развитие на частните българските морски и речни пристанища и свързаните с тях дейности като експлоатация, развитие, опериране, поддържане и надграждане на специализираната инфраструктура.