Булярд Корабостроителна Индустрия АД

Адрес: Южна Промишлена зона, Варна 9000

Телефон: +359 52 678 510

Имейл: office@bulyard.com  

Уеб сайт: https://bulyard.com

Сашо Добрев – Изпълнителен директор