Булпорт Логистика АД

Адрес: Южна Промишлена зона, Варна 9000

Телефон: +359 52 612 561, +359 887 337 964

Имейл: office@bplogistics.bg  

Уеб сайт: http://www.bplogistics.bg/

Радостин Костадинов – Изпълнителен директор