Кораборемонтен завод Одесос АД

Адрес: Островна зона, Варна 9000

Телефон: + 359 52 601 107

Имейл: commdept@odessos-yard.bg

Уеб сайт: https://www.odessos-yard.bg

инж. Димитър Тодоров – Изпълнителен директор