МТГ Делфин АД

Адрес: ул. Дръзки 8, Варна 9000

Телефон: +359 52 602 074

Имейл: info@dolphin1.bg

Уеб сайт: https://dolphin1.bg

Калояна Димитрова – Председател на Съвета на директорите