Поддържане чистотата на морските води АД

Адрес: Южна Промишлена зона Терминал за базови масла, Варна 9000

Телефон: +359 52 630 626

Имейл: office@pchmv-bg.com

Уеб сайт: https://www.pchmv-bg.com/

инж. Антон Манолов – Изпълнителен директор