Порт България Уест АД

Адрес: ул. Индустриална 3, Бургас 8000

Телефон: +359 56 871 650

Имейл: dispecher@portbulgariawest.com

Уеб сайт: https://portbulgariawest.com/

Огнян Райчев – Изпълнителен директор