Варна

Булпорт Логистика АД

Адрес: Южна Промишлена зона, Варна 9000

Телефон: +359 52 612 561, +359 887 337 964

Имейл: office@bplogistics.bg  

Уеб сайт: http://www.bplogistics.bg/

Радостин Костадинов – Изпълнителен директор

Булярд Корабостроителна Индустрия АД

Адрес: Южна Промишлена зона, Варна 9000

Телефон: +359 52 678 510

Имейл: office@bulyard.com  

Уеб сайт: https://bulyard.com

Сашо Добрев – Изпълнителен директор

Кораборемонтен завод Одесос АД

Адрес: Островна зона, Варна 9000

Телефон: + 359 52 601 107

Имейл: commdept@odessos-yard.bg

Уеб сайт: https://www.odessos-yard.bg

инж. Димитър Тодоров – Изпълнителен директор

МТГ Делфин АД

Адрес: ул. Дръзки 8, Варна 9000

Телефон: +359 52 602 074

Имейл: info@dolphin1.bg

Уеб сайт: https://dolphin1.bg

Калояна Димитрова – Председател на Съвета на директорите

Одесос ПБМ ЕАД

Адрес: Южна Промишлена зона, Варна 9000

Телефон: +359 52 686 540, +359 878 686 556

Имейл: office@portodesos.com

Уеб сайт: https://www.portodesos.com/

инж. Ивайло Радославов – Изпълнителен директор

Поддържане чистотата на морските води АД

Адрес: Южна Промишлена зона Терминал за базови масла, Варна 9000

Телефон: +359 52 630 626

Имейл: office@pchmv-bg.com

Уеб сайт: https://www.pchmv-bg.com/

инж. Антон Манолов – Изпълнителен директор