Новини

09 януари 2023 | Новини

Интервю на г-жа Данета Желева, Председател на Асоциацията на българските частни пристанища и пристанищни терминали, за списание „Логистика“ Интервю за списание „Логистика“

09 септември 2021 | Новини

Във връзка с измененията на Законът за морските пространства, вътрешни водни пътища и пристанища на Република България с ДВ, бр. 104 от 2020 г. и въвеждане на понятието „пристанищни терминали“, което замени съществуващото до тогава „пристанище с регионално значение“, Общото събрание на Асоциацията взе […]

01 септември 2021 | Новини

На 31.08.2021 се проведе обществено обсъждане на Морски пространствен план за периода 2021-2035 и Доклада за екологична оценка към него, в което участваха представители на Асоциацията и дадоха предложения за промяна, съгласно получените от членовете становища.