Управление

Управителният съвет на Асоциацията на българските частни пристанища и пристанищни терминали се състои от трима членове, които ръководят нейната дейност съобразно закона, устава, вътрешните актове и решенията на Общото събрание.

 

Членове на Управителния съвет:

  1. Данета Желева – Председател
  2. Златко Бакалов – Заместник – председател
  3. Огнян Райчев