Обществено обсъждане на Морски пространствен план на Република България 2021-2035

На 31.08.2021 се проведе обществено обсъждане на Морски пространствен план за периода 2021-2035 и Доклада за екологична оценка към него, в което участваха представители на Асоциацията и дадоха предложения за промяна, съгласно получените от членовете становища.